preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader

Detská poistka

Spoločnosť Flamagas vyvinula nový mechanizmus odolný deťom spĺňajúci normu EN 13869 do svojich iskrových zapaľovačov Clipper. Tento nový systém bol registrovaný a patentovaný na celosvetovej úrovni. Systém je založený na nasledujúcich zlepšeniach:

tab

Detská poistka na elektronických zapaľovačoch Clipper funguje tak, aby odolala tlaku dieťaťa:

tab

 

Časový plán aplikácie zákona:

OD 11. MARCA 2007

Európski výrobcovia nesmú vyrábať zapaľovače nespĺňajúce normy so zámerom predaja na európskom trhu.

Zapaľovače nespĺňajúce normy nesmú byť dovážané na územie Európskej únie.

Tovar vyrobený alebo zakúpený pred 11. marcom 2007, ktorý sa nachádzal u výrobcov alebo distribútorov na sklade sa mohol predávať až do 11. marca 2008. Od tohto dátumu musia byť na trhu iba zapaľovače spĺňajúce normy.

Distribútori (vrátane maloobchodných predajcov) sú povinní zachovávať dokumenty identifikujúce pôvod zapaľovačov a na požiadanie ich predložiť kompetentným orgánom.

OD 11. MARCA 2008

Predaj zapaľovačov nespĺňajúcich normy je ilegálny.

Na trhu by mali byť dostupné iba zapaľovače spĺňajúce normy.