preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader

ISO 9994

ČO JE ISO 9994?

V norme ISO 9994 sú uvedené bezpečnostné podmienky pre zapaľovače.

Aby sa zapaľovače mohli pokladať za bezpečné, musia prejsť niekoľkými testami. Výrobcovia a distribútori zodpovedajú za to, aby produkty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú spĺňali bezpečnostné  podmienky podľa smernice 2001/95/CE s ohľadom na všeobecnú bezpečnosť a nesmú uvádzať na trh žiadne nebezpečné alebo potenciálne nebezpečné  výrobky.

palecZapaľovače od spoločnosti FLAMAGAS spĺňajú a prevyšujú normy vo všetkých testoch ISO.

 

PRÍKLADY TESTOV ISO 9994

TEST VYSOKEJ TEPLOTY

Zapaľovače nesmú vytekať ani explodovať, keď sú vystavené vysokým teplotám.

Test: zapaľovače sú vložené na dobu 4 hodín do pece s teplotou 65°C.

TEST PÁDU

Zapaľovače musia vydržať pády bez ujmy na bezpečnosti, čiže bez poškodenia obalu, bez samovznietenia a obzvlášť bez explózie.

Test: zvislý, obrátený zvislý a horizontálny pád na betónový povrch z výšky 1,5 m.

TEST SÚSTAVNÉHO DVOJMINÚTOVÉHO VYSTAVENIA ZAPAĽOVAČA PLAMEŇU

Zapaľovače musia vydržať priame vystavenie plameňu po dobu dvoch minút. Nekvalitné zapaľovače týmto testom neprejdú a zapríčiňujú ďalšie problémy.

Test: zapaľovače sú vystavené priamemu plameňu celý čas po dobu dvoch minút.

TEST ZMIEN OBJEMU PLYNU

Pri zmenách teploty a tlaku sa môže zmeniť aj objem plynu. Aby sa zaručila bezpečnosť zapaľovača, objem plynu musí byť nižší ako 85 % celkovej kapacity zásobníku plynu. Okrem toho, ak vystavíme zapaľovač vyšším teplotám alebo tlaku, môže z neho unikať plyn, môže produkovať vyšší plameň alebo môže až explodovať.

Test: objem plynu v zapaľovači musí byť nižší ako 85 % celkovej kapacity zásobníku plynu.