preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader

Kvalita a bezpečnosť

Trh so zapaľovačmi sa delí na:

KVALITNÉ zapaľovače:

bezpečné

NÍZKOKVALITNÉ zapaľovače:

ich výhodou je cena, avšak na úkor kvality produktu a bezpečnosti dovozcu a spotrebiteľa

clipper

Zapaľovače Clipper
VYSOKÁ KVALITA

generic

Generické zapaľovače
NÍZKA KVALITA

 PREČO SÚ ZAPAĽOVAČE OD FLAMAGAS VYSOKOKVALITNÉ?