preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader

Nový európsky zákon

NOVÝ EURÓPSKY ZÁKON O BEZPEČNOSTI ZAPAĽOVAČOV

Európska komisia rozhodla o zvýšení bezpečnosti zapaľovačov. Toto rozhodnutie zahŕňa opatrenia, ktoré stanovujú, že všetky zapaľovače predávané na trhu EÚ spĺňajú tieto podmienky:

MAJÚ DETSKÚ POISTKU

Každý zapaľovač musí mať zabudovaný mechanizmus, ktorý zabraňuje deťom mladším ako 51 mesiacov zapáliť ním oheň. Zapaľovač s detskou poistkou musí spĺňať normu EN 13869 a musí mať certifikát od akreditovaného laboratória. Všetky balenia zapaľovačov musia mať označenie:

child resistant

MUSIA PREJSŤ BEZPEČNOSTNOU NORMOU ISO 9994/2005

Niektoré zapaľovače môžu byť nebezpečné už pri normálnom používaní vďaka ich nízkej kvalite. V súčasnosti pre všetky zapaľovače platí povinnosť spĺňať bezpečnostné štandardy podľa ISO 9994.

NIE SÚ MÓDNYMI DOPLNKAMI

Nová legislatíva sa snaží eliminovať zapaľovače, ktoré môžu byť svojím výzorom obzvlášť pútavé pre deti:

zapaľovače pripomínajúce objekty, ktoré sú príťažlivé a/alebo slúžia ako hračky pre deti mladšie ako 51 mesiacov

majú nasledujúce „zábavné“ vlastnosti:

hracky

 

vizuálny efekt – zapaľovač pripomínajúci hračku alebo animovanú rozprávkovú postavu

svetelný a zvukový efekt – vydáva melódie alebo blikajúce svetielka