preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader preloader

Zapaľovače na trhu

 

clipper

NEZNAČKOVÉ

DIZAJN

EXKLUZÍVNE PATENTOVANÝ

NEEXKLUZÍVNY: žiadne rozdiely

PLAMEŇ

BEZPEČNÝ FIXNÝ PLAMEŇ

REGULOVATEĽNÝ: riziko nečakane vysokého plameňa

NÁPLŇ

ČISTÝ IZOBUTÁN

ZMES PLYNOV: nestabilný, zapáchajúci plyn

ISO 9994

SPĹŇA

NESPĹŇA: nebezpečný produkt

MATERIÁL

NYLON

LACNÝ: horľavý a nebezpečný

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

CELOSVETOVÉ KRYTIE VIAC AKO 60 MILIÓNOV

MINIMÁLNE ALEBO ŽIADNE KRYTIE

KONTROLA KVALITY

DÔKLADNÁ

NEDOSTATOČNÁ

 

PREČO NEKUPOVAŤ NEZNAČKOVÉ ZAPAĽOVAČE?

  1. Ak vystavíte neznačkový zapaľovač vysokým teplotám, môže explodovať.
  2. Môže explodovať pri páde.
  3. Nízky plameň by mohol zabrániť takýmto nehodám spôsobeným neočakávane vysokým plameňom.
  4. Ak necháte neznačkový zapaľovač zapálený na dlhšiu dobu, môže explodovať alebo roztopiť sa.
  5. Môže z neho unikať plyn alebo aj explodovať, pokiaľ je naplnený viac ako povoľuje norma.
  6. Nízkokvalitné zapaľovače nemusia zhasnúť aj po tom, čo pustíte tlačidlo plynu.